Porodica Džambas iz Đurđeva, nakon decenija patnje konačno ima svoj novoizgrađeni dom.

Zahvaljući svim ljudima dobrog i humanog srca, porodici Džambas je izgrađena nova kuća u koju se uskoro pre nove godine useljavaju.

Zajedno sa njima se radujemo što svet zaista jeste lepše i bolje mesto samo onda kada smo složni i kada smo zajedno.